W tym miejscu znaleźć można informacje praktyczne dotyczące:
  • korzystania z katalogu,
  • obsługi konta bibliotecznego,
  • dostepu do usług reprograficznych i Internetu,
  • materiałów informacyjnych do pobrania,
  • regulaminów Biblioteki Głównej UwS.