Uwaga!!! Trwa korekta wskaźników bibliometrycznych na profilach pracowniczych:
  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore 
Prosimy o cierpliwość!

Podstawa prawna

Zarządzenie Rektora nr 95/2023 z dnia 16 pażdziernika 2023 roku,  w sprawie obowiązku afiliacji osiągnięć naukowych i twórczych pracowników, doktorantów i studentów UwS - wersja dostępna cyfrowo

Zarządzenie Rektora nr 6/2023 roku z dnia 26 stycznia 2023 roku, w sprawie w sprawie utworzenia Bazy Wiedzy UwS - wersja dostępna cyfrowo

Materiały informacyjne

Prezentacja Bazy Wiedzy UwS (PDF)

Edycja profilu Pracownika - prezentacja (PDF)

Zgłaszanie publikacji i innych osiągnięć naukowych - prezentacja (PDF)

Jak obliczyć sloty i punkty za dany rok? - film

Jak złożyć oświadczenie nr 3 upoważniające UwS do wykazania osiągnięć - film

Jak zatwierdzić dyscyplinę przy publikacji - film

O bazie

Baza Wiedzy UwS jest centralnym systemem ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników i doktorantów Uniwersytetu w Siedlcach. Jenocześnie pełni funkcję repozytorium instytucjonalnego.
Platforma ma wbudowany mechanizm formalnej oceny publikacji naukowych. Punktacja nadawana jest automatycznie publikacjom od 2017 r., zgodnie z obowiązującymi aktualnymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Baza została wdrożona w ramach projektu Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój. Koncepcja i projekt techniczny Bazy Wiedzy opracowane zostały na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w ramach projektu PASSIM (realizacja w ramach zadania badawczego SYNAT finansowanego ze środków NCBiR). System funkcjonuje w ramach oprogramowania Omega-PSIR. Jednostką odpowiedzialną za administrowanie i funkcjonowanie Bazy Wiedzy UwS jest Biblioteka Główna.

Administratorzy

mgr Jowita Sobiczewska:
administrator merytoryczny, zarządzanie rodzajami kont
użytkowników, szkolenia.
25 643 17 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Małgorzata Kanteluk:
administrator, zarządzanie profilami autorów, korekta
i autoryzacja danych.
25 643 17 51  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena Chromińska:
administrator, zarządzanie repozytorium oraz odpowiedzialność
za dane czasopism wydawanych na UwS.
25 643 17 53 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktorzy odpowiedzialni za zasoby nauki

Wydział Nauk Humanistycznych   25 643 17 48 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Nauk Rolniczych;
Centrum Języków Obcych;
Centrum Sportu i Rekreacji;  Szkoła Doktorska;
Archiwum, Biblioteka Główna
  25 643 17 48 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
mgr Marcin Malik 25 643 17 47 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wydział Nauk Społecznych mgr Monika Nakonieczna 25 643 17 49 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktorka odpowiedzialna za patenty

mgr Magdalena Tarała, tel. 25 643 19 60, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktorki odpowiedzialne za projekty i aparaturę badawczą

mgr Monika Ociesa, tel. 25 643 19 43, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
mgr Elżbieta Łęczycka, tel. 25 643 19 45, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr inż Eliza Popławska, tel. 25 643 19 81, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
mgr Agnieszka Ślepowrońska, tel. 25 643 19 36, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.