Biblioteka Główna Uniwersytetu w Siedlcach oferuje następujące usługi:

 1. udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelniach i w Oddziale Informacji Naukowej wszystkim użytkownikom;
 2. udostępnianie krótkoterminowe;
 3. wypożyczanie książek realizowane w oparciu o katalog komputerowy;
 4. udostępnianie zbiorów innych bibliotek w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej ;
 5. udostępnianie źródeł elektronicznych w Oddziale Informacji Naukowej, w sieci uniwersyteckiej oraz przez stronę WWW;
 6. usługi informacyjne (katalogowe, bibliograficzne, faktograficzne) w oparciu o bazy danych i katalog komputerowy);
 7. szkolenia biblioteczne studentów I roku studiów oraz grup seminaryjnych w zakresie wykorzystywania źródeł informacji;
 8. praktyki studenckie dla studentów bibliotekoznawstwa oraz praktyki i szkolenia zawodowe dla bibliotekarzy;
 9. obsługę wycieczek i gości;
 10. usługi reprograficzne, w tym: Zamów kopię;
 11. dostęp do Internetu.